กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC อะคับเรยหาข้อมูลมา เผื่อมีประโยชน์กับคนที่กำลังจบหรือหางานทำ ลองอ่านดูก้อได้นะคับ ถ้าจะทำงานอย่าลืม สอบเผื่อไว้นะคับเพราะเราไม่รุว่าบริษัทเข้า Request TOEIC รือป่าวนะคับ เตรียมสอบเผื่อไว้ ดีนะคับ

คำถามที่ถามกันบ่อย

1.) ข้อสอบ TOEIC คืออะไร
ข้อสอบ TOEIC (The Test of English for International Communication) เป็นข้อสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ บริษัท หน่วยงานรัฐบาล และสถาบันการศึกษา ใช้ผลการสอบ TOEIC เพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษของผู้สมัครงานและพนักงานปัจจุบัน

2.) ข้อสอบ TOEIC มีรูปแบบเป็นอย่างไร
ข้อสอบ TOEIC เป็นข้อสอบโดยใช้กระดาษและดินสอ โดยให้เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง ข้อสอบมีคำถาม 200 ข้อ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนการฟัง : ประกอบด้วยคำถาม 100 ข้อ โดยฟังจากเทปบันทีกเสียง ส่วนนี้ใช้เวลา
ประมาณ 45 นาที โดยแบ่งเป็นส่วนย่อย ดังนี้

          ส่วนที่ 1 : รูปภาพ (20 ข้อ)
          ส่วนที่ 2 : ถาม - ตอบ (30 ข้อ)
          ส่วนที่ 3 : บทสนทนาสั้น (30 ข้อ)
          ส่วนที่ 4 : บทบรรยายสั้น (20 ข้อ)
ส่วนการอ่าน : ประกอบด้วยคำถาม 100 ข้อ ส่วนนี้ใช้เวลาประมาณ 75 นาที โดยแบ่งเป็นส่วนย่อย ดังนี้
          ส่วนที่ 1 : ทำประโยคให้สมบูรณ์ (40 ข้อ)
          ส่วนที่ 2 : หาที่ผิด (20 ข้อ)
          ส่วนที่ 3 : อ่านเอาเรื่อง (40 ข้อ)


3.) ข้อสอบ TOEIC และ TOEFL แตกต่างกันอย่างไร
ข้อสอบ TOEIC ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ในการวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครงานและพนักงานปัจจุบันในภาคธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม Test of English as a Foreign Language™ exam ได้รับการออกแบบเพื่อวัดทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนต่างชาติที่ประสงค์ที่จะศึกษาต่อในทวีปอเมริกาเหนือ

4.) ต้องได้คะแนนเท่าไหร่จึงจะถือว่าสอบผ่าน
การสอบ TOEIC ไม่มีการผ่านหรือไม่ผ่าน คะแนนสอบเป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เข้าสอบ บริษัทเป็นผู้กำหนดระดับคะแนนสอบ TOEIC ที่ตำแหน่งหรืองานนั้น ๆ ต้องการ

คะแนนเต็ม 990 คะแนน โดยทั่วไปบริษัทจะต้องการคะแนนที่ 600 ถ้าเน้นๆก็ 700 คับ

5.) ใครเป็นผู้ใช้ข้อสอบ TOEIC และใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร
ผู้ที่สอบ TOEIC เป็นผู้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน ไม่ว่าจะในแวดวงธุรกิจ ร้านอาหาร โรงแรม และโรงพยาบาล โดยส่วนมากแล้วจะเป็นบุคลากรจากฝ่ายจัดการ ฝ่ายขาย และฝ่ายเทคนิค

ภาคธุรกิจ หน่วยงานรัฐบาล โรงเรียน และสถาบันภาษาอังกฤษล้วนใช้ประโยชน์จากข้อสอบ TOEIC

ภาคธุรกิจและหน่วยงานรัฐบาลใช้ข้อสอบ TOEIC เพื่อช่วยในการคัดเลือกบุคคลากรในการจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง และการคัดเลือกบุคคลเพื่อไปประจำต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับสูงที่กำหนดให้นักศึกษาสอบ TOEIC ก่อนจบการศึกษามีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ การสอบ TOEIC ช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ง่ายขึ้นและมีข้อได้เปรียบในการสมัครงาน

สถาบันอบรมภาษาอังกฤษใช้ข้อสอบ TOEIC เพื่อช่วยในการวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษและติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน

edit @ 6 Nov 2007 02:40:07 by CCNAX

Comment

Comment:

Tweet

มีประโยชน์ดีค่ะ

เคยคิดจะสอบอยู่เหมือนกัน

แต่ไม่เก่งอังกฤษ แล้วก็ไม่มีเวลาฝึกฝน

จริง ๆ จัง ๆ เสียที เลยยังไม่ได้ไปสอบ

แหะ แหะ sad smile

#1 By ๛‘‘๏ SiSSY ๏’’๛ on 2007-11-06 03:05